o nás

Základní kameny Poskytnuté granty a dotace Kontakty

Spolek Múzy dětem realizuje od jara 2003 víkendové celodenní výjezdy za dětmi do dětských domovů, kterých se účastní umělci nejrůznějších zaměření. Formou hravých dílen zapojuje děti do různých uměleckých akcí, které odhalují a podporují jejich talent a vlohy. Zároveň zvyšuje u sociálně hendikepovaných dětí sebevědomí a v důsledku snižuje riziko jejich sociálního vyloučení a konfliktů se zákonem.

V rámci ČR spolek Múzy dětem spolupracuje s více než 70 DD, DDŠ a DÚ z 14 krajů České republiky včetně Prahy.

V posledních 6 letech je hlavní činností našeho spolku pomoc dospívajícím ze zařízení náhradní výchovy při přípravě na samostatný život. Největším takto zaměřeným projektem je komplexní a sofistikovaný ŽIVOT NANEČISTO, ale podobně působí i projekt KORÁLKY DĚTEM, v jehož rámci vyrábějí děti z DD bižuterii, která jim osobně zajišťuje po prodeji adekvátní odměnu. Na medializaci problémů sociálně hendikepovaných dětí a jejich integraci jsou zaměřené tzv. doprovodné akce, kde se v rámci nejrůznějších her a soutěží děti seznamují s projektem ŽNN i spolu navzájem.

Projekt PATRON už od září jede znova naplno!

září 2016

Předběžné přihlášky kluků od 16ti let mohou DD posílat mailem na adresu karel.navratil@volny.cz.

Evropský sociální fond OP Zaměstnanost

Mimo domov o.s. se stává hlavním realizátorem projektu Život nanečisto

2.3.2016

Mimo domov Život nanečisto, dlouhodobě největší projekt Múz dětem získal nového partnera – realizátora, organizaci Mimo domov.

Múzy se nadále budou podílet na organizaci i realizaci projektu, ale hlavním realizátorem se stává organizace Mimo domov.

Důvodem této změny je zejména finanční krytí projektu.

Organizace Mimo domov má momentálně více příležitostí a možností na zajištění financování ŽNN z řad svých firemních partnerů i dalších partnerských organizací. Navíc je v současné době i personálně lépe vybavena pro přípravu grantových žádostí.

V současné době je v běhu aktualizace webu Života nanečisto a příprava dalších víkendových kurzů ŽNN.

Patroni pomáhájí klukům z dětských domovů postavit se na vlastní nohy. Hledají se další!

15.4.2016

V rámci projektu Patron, se už přes 3 roky pravidelně schází několik desítek mužů se svými svěřenci, na které čeká kritický moment opuštění dětského domova. Patroni kluky podporují v tomto obtížném životním období a pomáhají jim při vstupu do samostatného života. Nyní se projekt rozrůstá v Ústeckém, Plzeňském a Moravskoslezském kraji. Zapojit se mohou jednotlivci i firmy.

Dle studie MV ČR má až 51% dětí, které prošly dětským domovem, problémy se zákonem. Přibližně 70 % bezdomovců prošlo DD. Patronský systém by měl tento stav pomoci změnit.

„Kluci z dětských domovů jsou většinou dobře hmotně zabezpečeni, ale po přechodu do samostatného života nemusejí zvládat zátěž související s nalezením a udržením zaměstnání či s hospodařením s výdělkem. Také vedle sebe nemívají pozitivní mužské vzory, ke kterým by se v případě těžkostí mohli obracet,“ říká k tématu manažer projektu, Lukáš Talpa z Ligy otevřených mužů, která projekt realizuje společně s organizací Múzy dětem.

Patroni se rozhodli dávat mladým mužům na místo dárků či finanční podpory něco mnohem cennějšího, svůj čas. Řada z nich se rozhodla svým svěřencům pomoci ve shánění brigád nebo při studiu. Stávají se jim pozitivním vzorem v řešení životních situací, doprovází je na jejich cestě a stávají se jim kamarády, na které se mohou obrátit s prosbou o radu či morální podporu.

„Je to jedna z nejvíce smysluplných aktivit, kterou jsem za poslední roky dělal. Mohu využít všechno, co jsem zažil. Dobré i zlé, úspěchy i chyby. Mohu Štefanovi ukázat, jak na to, aby se chlap udržel na nohou. Nebo jak se na ně zvednout, když občas upadne na hubu,“ říká patron Jan Voves z Plzně.

„Smysl patronství vidím prostě v tom, že jsme tu vedle sebe, máme na sebe telefon a víme, že si můžeme kdykoliv zavolat a můžeme se bavit o našich světech, snech, vizích i plánech. A málo to rozhodně není,“ dodává další z patronů, Petr Naske z Prahy.

O projekt je rozhodně zájem i na straně dětských domovů. „Chlapci mají najednou člověka jen pro sebe. Získávají s ním nové dovednosti, poznatky i zážitky. Nabývají sebevědomí, odvahu zkoušet další věci a hlavně mají kladný mužský vzor,“ říká Hana Vilímková, vedoucí vychovatelka dětského domova Racek v Benešově.

Příležitost pro lokální firmy

Patronem se může stát muž, který je pro svou roli odborně vyškolen. Po celou dobu projektu je mu k dispozici odborná supervize pro zvládání případných krizových situací. K dispozici má pro svého svěřence též kurz finanční gramotnosti. Patronství mohou však podporovat i firmy, které mohou vytvořit a financovat svůj vlastní patronský tým.

„Chceme podpořit především firmy a občanské organizace, aby podpořili mladé lidi vyrůstající v dětských domovech v jejich vlastním kraji. Spojit svojí značku se společensky odpovědným projektem, který má velký dopad na život konkrétních jednotlivců není jen etické. Lokálním firmám se taková investice vrátí v podobě dobrého jména a dlouhodobého uznání ze strany potenciálních zákazníků,“ dodává k tématu Lukáš Talpa.

Liga otevřených mužů (LOM) se zaměřuje na zvyšování kvality života mužů. Jeho posláním je podporovat aktivní přístup mužů k osobnímu rozvoji a zdraví, k zodpovědnému partnerství a rodičovství, k profesní seberealizaci a ke společenské angažovanosti, zejména na poli rovných příležitostí žen a mužů.

Múzy dětem realizují od roku 2003 víkendové výjezdy za dětmi do dětských domovů, kterých se účastní umělci nejrůznějších zaměření. V rámci ČR spolek Múzy dětem spolupracuje s více než 70 dětskými domovy z 14 krajů.

Stránky sdružení Liga otevřených mužů: www.ilom.cz
Stránky sdružení Múzy dětem: www.muzydetem.cz
Stránky projektu: www.ipatron.cz

Kontakt pro média: Lukáš Talpa – lukas.talpa@ilom.cz, 603 219 926

Nabídka uměleckých děl ve prospěch spolku Múzy dětem

21.11.2015

Velká nabídka výtvarných děl.

  • možnost levně koupit kvalitní umění, výrazně pomoci dětem v děcácích i pořídit výjimečný dárek
  • všechna díla jsou k mání za ceny výrazně nižší než jsou běžné!!!

Velká nabídka výtvarných děl

Krátký dokument o Marwanovi Alsolaimanovi [ČT v pořadu Babylon]

9.4.2016

Krátký dokument o velkém múzákovi Marwanovi Alsolaimanovi se natáčel i při poslední návštěvě Múz v DD Racek. Pořad BABYLON v archivu ČT (Marwan Alsolaiman cca od 12:55).

Celý článek včetně videa naleznete v archivu naší rubriky echo

Loni jsme spolu s LOMem úspěšně završili třetí rok projektu PATRON

23.1.2016

Patron Patron je společným projektem Ligy otevřených mužů (LOM) a Múz dětem. Projektem je podporována schopnost mladých mužů ve věku 17 – 21 let vyrůstajících v zařízeních náhradní výchovy začlenit se do společnosti, včetně získání a udržení si zaměstnání. Patroni vytváří mladým mužům často chybějící model pozitivního mužského vzoru, předávají jim své zkušenosti a jsou jim podporou při vstupu do běžného života. Působení projektu se na základě poptávky ze strany dětských domovů rozšířilo do dalších 2 krajů, Moravskoslezského a Olomouckého. Celkem tedy patroni podporují mladé muže na cestě k samostatnému životu v 7 krajích ČR. V těchto krajích spolupracujeme již se 17 dětskými domovy.

V roce 2015 se do Projektu Patron nově zapojilo 14 zkušených a proškolených mužů, patronů. Patroni vytvořili tzv. patronské dvojice s kluky z dětských domovů a společně plánují a zažívají nejrůznější činnosti, jako např. výlety do přírody, výlety na kolech, na lodích, geocaching, rybaření, návštěva koncertu, návštěva patrona v práci. Patroni též byli mladým mužům podporou při získání brigády, a samozřejmě a na prvním místě podporou při odchodu z dětského domova a zapojení do samostatného života. Celkem bylo zatím do projektu zapojeno 50 mladých mužů. Chcete-li vědět více o tom co zažili, podívejte se na přiložený PDF soubor.

Evropský sociální fond OP Zaměstnanost

Jak pomoci: GIVT - Vy nakupujete, GIVT nám posílá peníze

červenec 2015

GIVT je internetový projekt, který umožňuje přímou podporu neziskových organizací. Vy nakupujete a GIVT z vašeho nákupu zasílá vámi zvolené organizaci část peněz z vaší útraty.

Spolupráce se spolkem Múzy dětem

5.10.2016

Spolupráci se spolkem Múzy dětem zahájil náš dětský domov počátkem roku 2008, kdy k nám jeho členové přijeli poprvé, aby se s dětmi seznámili a zapojili je do spousty aktivit a tvořivých činností. Děti přistupovaly k první návštěvě s ostychem, ale i s očekáváním možnosti komunikace s pro ně neznámými lidmi.
Od té doby nás naše milé „Múzy“ a „Múzáci“, jak je děti nazvaly, navštívili již mnohokrát. Za dobu osmi let se z cizích lidí stali dobří přátelé, kteří si pro naše děti vždy udělali dostatek času. Program při společných setkáních byl vždy perfektně sestavený plný pohybu, zpěvu, muziky, kouzelnických a žonglérských výstupů a milého povídání se zajímavými lidmi a zpěváky...

Více v článku v rubrice Echo...

426 - Kurz projektu Život nanečisto

17.6. - 19.6.2016

Mařanův mlýn postupně divočí, směrem do léta roste tráva, klíšťata se houfujou. Houfovali se však i stateční, co přijeli zjišťovat, jak do života. Takže už je jasné, že se sedmi tisíci pro mámy samoživitelky se paráda nadělá jen těžko, že naše „židle života“ má čtyři nohy a mít jich míň je vždycky pěkně náročná věc, a že je v populaci zase o pár lidí se zkušeností z „Nanečista“ víc.Mimochodem: Super beatbox, Miki!

Henos

425 - Vrbno pro Pradědem III. (aneb V Karlovicích bez Karla)

9. - 11.6.2016

k předprázdninové návštěvě Vrbna, jednoho z nejvzdálenějších ale i nejoblíbenější z Múzami navštěvovaných dětských domovů se vracíme se zpožděním a netradičně slovy jeho ředitelky:
Někdy jsou dny, které by člověk nejraději vymazal z paměti. Některé dny jsou vymazané z paměti ještě dříve, než skončí svou 24 hodinovou pravidelnou pouť. A pak jsou dny báječné, jak řekl náš Péťa z domova Marvanovi, když za námi po „dlouhých“ čtyřech letech přijely Múzy. Jen Karlíček Navrátil nám chyběl....

Pokračování a fotografie naleznete v rubrice uskutečněné akce

Dračí lodě - dopis z DD Pepa Příbram

Dračí lodě - dopis z DD Senožaty

Dračí lodě - dopis z DD Domino Plzeň

23. - 24.5.2016

Ze tří dětských domovů, účastníků závodů dračích lodí, se nám během dvou dnů v naší poště objevili pochvalné dopisy, která si Vám dovolujeme nabídnout k přečtení.

Pro nás je tato kladná zpětná reakce jednak příjemným počtením, ale hlavně motivací na další ročník tohoto klání a také k pokračování i našich dalších činností, jejichž cílem je spokojenost na straně dětí z dětských domovů.

424 - VII. ročník akce Na dračích lodích k létu - Praha, Žluté lázně

14.5.2016

Při přípravách na letošní, v pořadí už VII. ročník „dračáků“ jsme byli vyděšeni hrozivými předpověďmi meteorologů, ale nakonec se vše v dobré obrátilo zcela v duchu šťastné sedmičky. Na Žluté lázně svítilo v sobotu slunce a tím pádem i na všechno, co jsme tam pro děti z 12ti dětských domovů z celé ČR připravili my i skvělá parta profíků Prague Dragoboat a nadšenců z pražského Rotary klubu.

Ve Žlutých lázních jsme to rozbalili už podruhé, ale na tamním pétanqueovém hřišti poprvé a tenhle prostor nám přinesl štěstí stejně jako ta sedmička. Jedinou komplikací byla svízelná cesta výpravy z Vrbna pod Pradědem. Vstávali po třetí hodině ranní, ale zpoždění se postupně nasčítávala, … až zmeškali první jízdu. Sice jsme se je snažili v lodi zastoupit, ale zážitek z prvního závodu jsme jim předat nemohli a neuměli. Naštěstí si to pak vynahradili v dalších jízdách a dosyta i při radostném holdování všem překvápkům, která jsme i jim v rámci dětského programu připravili. A že toho nebylo málo!!! ...

Pokračování naleznete v rubrice uskutečněné akce

Prosíme o pomoc při oslovování potenciálních patronů a šíření tohoto letáku

Projekt Patron

Více informací na stránkách projektu www.ipatron.cz

"Projektu PATRON se můžete zúčastnit i Vy!"

Atraktivní dětské programy na klíč

únor 2013


Atraktivní dětské programy na klíč

Radim Koreš, vychovatel v dětském domově v Písku: Naděje? Ty vkládám do dětí [romea.cz]

7.11.2012

Radim Koreš, Vedoucí vychovatel DD POLÁRKA Písek (zdroj: romea.cz) Po rozhovoru s ředitelkou DD Potštejn Kateřinou Süsserovou přinášíme rozhovor s Radimem Korešem vedoucím vychovatelem dětského domova POLÁRKA v Písku.

Co vás přivedlo k práci se sociálně hendikepovanými dětmi?

K práci v dětském domově jsem se dostal úplnou náhodou. Po neúspěšném vysokoškolském studiu jsem skončil na vojně. Když jsem na konci těch dvou nezapomenutelných let řešil, co budu dělat dál, dostal jsem nabídku nastoupit na uvolněné místo vychovatele v píseckém domově. Upřímně, ani jsem nevěděl, že v Písku něco takového existuje.

O samotné práci jsem měl dosti romantické představy. Dvanáct kluků, kteří na mě čekali, mne rychle dostalo nohama na zem. První rok to byl tvrdý boj o pozice, ale vzpomínám na tu partu dodnes a pamatuji si každého. Začal jsem studovat speciální pedagogiku a už mi to tak nějak zůstalo.

Před osmi lety jsem se stala pěstounkou - a zase jsem se mnohému přiučila. Někdy mám pocit, že už toho vím tolik, že jsem sama sobě protivná.

Pokračování a originální znění článku naleznete na stránkách ROMEA.CZ

Kateřina Süsserová: Opravdu dobrý vychovatel v dětském domově nikdy neřekne, že nemá čas [romea.cz]

31.10.2012

Kateřina Süsserová, ředitelka Dětského domova Potštejn (zdroj: romea.cz) V České republice je v současné době v několika typech zařízení náhradní výchovy (dětské domovy, dětské domovy se školou, diagnostické ústavy a výchovné ústavy) na 10 tisíc sociálně hendikepovaných dětí a mladistvých. Přestože tato zařízení prošla v posledních dvaceti letech zásadními změnami a jejich zaměstnanci nyní musí splňovat náročná kvalifikační kriteria, mají stále nevalnou pověst. Kritických hlasů je slyšet ze všech stran spoustu, včetně EU, ale nikde není prostor pro hlasy těch, kteří v těchto zařízeních s dětmi pracuj. Proto přinášíme rozhovory se dvěma z nich.

První je rozhovor s Kateřinou Süsserovou, ředitelkou DD Potštejn, který vedl Karel Navrátil, publicista a předseda spolku Múzy dětem - to různými způsoby spolupracuje s cca 70 zařízeními náhradní výchovy v celé ČR a pomáhá jim děti připravovat na budoucí samostatný život..

Co vás přivedlo k práci se sociálně hendikepovanými dětmi?

Dnes si uvědomuji, jak hezké jsem měla dětství, jak bezvadné rodiče a jak mám ráda svého nevlastního tatínka, který mě má za vlastní. Jsem z rozvedeného manželství a v době, kdy se naši rozešli, nebylo rozvádění aktuální, takže jsem kolem sebe cítila stigma. Léta jsem jezdila na tábory a v prostředí bez rodičů si všímala odlišností mezi dětmi. Prostě jsem chtěla pracovat s dětmi, které to nemají jednoduché.

Když jsem byla mladá, tak jsem nemohla studovat speciální pedagogiku a svého vzdělávacího cíle jsem dosáhla až v dospělosti. A jsem moc ráda, že jsem v roce 1993 dostala odvahu a přihlásila se na konkurs na ředitelku Dětského domova v Potštejně. Vychovatele tenkrát nehledali. V Potštejně jsem 20.tet, ta léta utekla rychle. Poctivě jsem se učila od dětí to, co vás škola nenaučí.

Před osmi lety jsem se stala pěstounkou - a zase jsem se mnohému přiučila. Někdy mám pocit, že už toho vím tolik, že jsem sama sobě protivná.

Pokračování a originální znění článku naleznete na stránkách ROMEA.CZ

Korálky dětem hledají dobrovolníky

11.1.2012

V rámci projektu Korálky dětem hledáme dobrovolníky na prodej šperků, které vyrobily děti z DD, při akcích pro veřejnost (veletrhy, aukce, benefice...).

Zároveň stále hledáme šperkářské lektorky, které by byly ochotné učit děti ze zúčastněných dětských domovů (Benešov, Česká Lípa, Dubá-Deštná, Jablonec nad Nisou, Potštejn, Písek, Sázava, Senožaty, Solenice, Žatec) korálkovému umění.

Rádi bychom výrobky dětí rozšířili i do "kamenných obchodů" po celé ČR, proto pokud máte někdo zájem ve svém krámku prodávat korálkové šperky, neváhejte se nám ozvat.

V případě zájmu, prosím, kontaktujte kordinátorku projektu Korálky dětem:
Aneta Karlíková
tel.: +420 725 187 043
e-mail: anetakar@muzydetem.cz

.


Autorem loga spolku Múzy dětem je Martin Zach.
 

ZakulaceníZakulacení Múzy dětem, z. s., Štefánikova 249/28, Praha 5, 150 00, IČ: 26636468, č.ú.: 250078927/0300, info@muzydetem.cz