uskutečněné akce

Výjezd č.18 - DH Malejovice

7.7.2003

Návštěvě dětských Múz v malejovickém táboře Nadačního fondu Klíček předcházela dvě setkání P. Vopelky a K. Navrátila s manželi Královcovými a nemalá tréma. Dětský hospic a hlavně setkání s dětmi jichž se smrt dotýká velmi zblízka je i pro zkušené záležitost mírně řečeno nelehká.

Vlastní návštěva ovšem proběhla nad očekávání příjemně pro obě strany. Ne že by byla nouze o silné citové zážitky, ale sestava herců Lenka Termerová, Věra Slunéčková, Pavel Nový a Aleš Procházka doplněná manželi Skalickými a Karlem Navrátilem si s nejtěžšími úskalími poradila. Při táborových hrách, které proložily dětmi losované zachraňování zvířat na Arše doprovázené básničkami, písničkami a dramatizovanými povídkami, dokonce návštěvníci získali i nejeden vavřín. A to v konkurenci mrtšřných dětí i zkušených táborových vedoucích. Aleše Procházku odhalila děvčata jako majitele hlasu populárního Armanda ze seriálu Ošklivka Betty, Pavla Nového, poněkud unaveného z Karlovarského filmového festivalu si přivlastnila skupina dětských Bukanýrů, stejně jako další návštěvníky Noemíci, Trosečníci a Mořští koníci. Naučili jsme se táborovou hymnu o moři a podvečerní loučení nemělo konce.

Při zpáteční cestě ovšem mikrobus Múz dětem vezl snad nejtišší pasažéry v celé republice. Všichni jsme si uvědomili, že neobyčejná vnímavost, hravost a schopnost navštívených dětí prožívat každou chvíli života naplno je vykoupena až příliš draze.

Nadační fond Klíček
Fotografie Video

Vlastní stránky

Další podobné akce (výjezdy):

 
 

ZakulaceníZakulacení Múzy dětem, z. s., Štefánikova 249/28, Praha 5, 150 00, IČ: 26636468, č.ú.: 250078927/0300, info@muzydetem.cz