uskutečněné akce

585 - PATRON: Výjezd týmu Jiřetice

10. - 11.1.2024

Foto z akce Nemám rád termíny teambuilding a brainstorming, ale výjezd skvělého týmu programu Patron do Selského statku v Jiřicích byl v podstatě obojím. A opět STÁL ZA TO.

Práce v Patronu je přes svou naplňující podstatu a smysluplnost hodně individuální, takže podpora vědomí, že všichni, s nimiž po celý rok spolupracujete trochu na distanc, jsou skvělí lidé, kteří se navíc v životě občas perou s problémy, závažností podobnými těm, s jejichž řešením pomáháme dospívajícím v PATRONU.

Podstatou našeho výjezdu vlastně bylo SDÍLENÍ. A i sdílení vlastních životních peripetií nám následně pomáhalo také s řešením různých zádrhelů, k nimž došlo v poslední době u některých patronských dvojic. A protože patronských dvojic je rok od roku ví, tentokrát nebylo ani těch problémů málo!

Bylo třeba také řešit řadu dalších, zdánlivě jednodušších věcí, ale jak známo, ďábel se skrývá v detailu a budiž ke cti nám všem v týmu, že jsme všechny ďáblíky i komunikační zádrhele bez větších potíží a v nevšedním souznění odstranili.

Večer došlo i na veselí u kytar. Michal “Zahrada” zdobil harmoničkami a vzal také vlastnoručně vyráběné flétny “koncovky” a shakuhachi. Krása!

A po čtvrtečním plně pracovně a harmonicky naplněné dopoledni může být „KRÁSA“! také zhodnocením celého, nanejvýš potřebného a užitečného, výjezdu týmu PATRONa.

Díky všem (aktéři: Karol, Eva, Jana, Martina, Čárlí, David, Jenda, Lukáš. Michal, Pavel, Petr, Zahrada)!!!

Principál Múz dětem a koordinátor programu PATRON
Karel Navrátil

Projekt
Fotografie

Vlastní stránky

Další podobné akce (výjezdy):

 
 

ZakulaceníZakulacení Múzy dětem, z. s., Štefánikova 249/28, Praha 5, 150 00, IČ: 26636468, č.ú.: 250078927/0300, info@muzydetem.cz