uskutečněné akce

591 - Patron a Tvoj Buddy návštěva a výměna zkušeností (Bratislava)

18. - 19. březen 2024

Foto z akce Dlouho jsme se připravovali i těšili na návštěvu Tvoj Buddy – zaměřením Patronu velmi podobné slovenské organizace. Jediným nečekaným a nepředvídatelným stínem návštěvy byly obě cesty. Trefili jsme se totiž do jediného týdne, kdy do Bratislavy a zpět nejely přímé vlakové spoje kvůli opravě železničního mostu a jedna cesta trvala o hodinu a půl déle než obvykle. My ovšem prodlevu využili k manažerské poradě, takže i to zpoždění bylo ve finále užitečné.

Samotná návštěva nám poskytla nejen očekávanou porci Inspirace. Také jsme se setkali se skvělými lidmi, oddanými stejné myšlence a poslání jako my.

Na nádraží nás přivítal Jaro – slovenský protipól Lukáše a zklidňující partner gejzíru a chrliče nápadů Laca, otce zakladatele a myšlenkové i finanční opory Tvoj Buddy.

Pondělí bylo skladbou rokujících povícero mužské a naše Karol byla osamělou růží mezi trním. Hlavním, notně charismatickým řečníkem a hostitelem byl Laco. Ke slovu jsme se ovšem při výměně zkušeností a pod palbou Lacových otázek dostali všichni. Při přesunech mezi nádražím, kanceláři, AirBnB ubytováním a restauracemi jsme měli chvílemi i možnost vychutnat krasy historického centra Blavy. Rokování jsme končili jsme před půlnocí.

Druhý den jsme poznali i většinu dámské části týmu Tvoj Buddy. Krom toho že úterní ženstvo bylo o poznání půvabnější pondělní mužstvo, bylo i zvídavější. Mohli jsme si podrobněji porovnat oba programy a zauvažovat o možnostech využití zkušeností protistrany i o tom jakou formou bychom mohli v budoucnu spolupracovat.

Základní rozdíl oproti Patronu je v tom že Tvoj Buddy pracuje s dětmi už od 12 let, na Slovensku nemá konkurenci a díky osobám Laca a jeho sestry Lucie má finančně krytá záda i dostatek prostředků na masivní propagaci projektu. Na rozdíl od Patrona je zatím zaměřen spíš na děvčata.

Rozdíly jsou samozřejmě i v legislativě. Například možnost daňové asignace 2% můžeme jen závidět.

Dva dny s Tvoj Buddy byly nad očekávání otevřené, vstřícné a vzájemně nabíjející. Při srdečném až vřelém loučení Jsme si slíbili další setkání a přemýšlení o formách spolupráce obou projektů. Pokud by se podařila v duchu win win, mohla by být ku prospěchu dospívajících v obou našich stále ještě spřátelených státech.

Díky Vám přátelé z Tvoj Buddy a snad v dohlednu na shledanou třeba v Praze!

Projekt
Fotografie

Vlastní stránky

Další podobné akce (výjezdy):

 
 

ZakulaceníZakulacení Múzy dětem, z. s., Štefánikova 249/28, Praha 5, 150 00, IČ: 26636468, č.ú.: 250078927/0300, info@muzydetem.cz