uskutečněné akce

565 - PATRON: Příprava na zimní seznamovací víkendy

září - prosinec 2022

Foto z akce K tomu, aby program PATRON mohl fungovat tak dobře, jak tomu je už deset let, je třeba celoroční práce celého sehraného týmu. Dvakrát ročně ale nastane činnost skoro horečná, spočívající v náboru a veledůkladné přípravě nových patronů a patronek na straně jedné a ve zjišťování aktuální potřeby dospívajících v zařízeních ústavní výchovy. Náboru dalších patronů pak slouží krom spousty jiného i komunitní setkání v krajích, kde je o projekt zájem v DD, ale nemáme zájemce o patronství. Letos jsme byli opět v Ústeckém kraji, který je toho typickým příkladem (viz fota). Na této první části se Múzy Podílejí jen dílčím způsobem, ale na té následující mají lví podíl. A bylo tomu tak i letos.

Od srpna jsme komunikovali s DD a zjišťovali aktuální věkové složení děti, jejich potřeby a potenciální zájem o Patrona, ale s podporou jejich zájmu jsme museli počkat až se noví patroni a patronky kvalifikují, proškolí a absolvují všechny etapy přípravy na svou obdivu a chvály hodnou činnost. Teprve pak nastalo oslovování DD ve vhodné dojezdové vzdálenosti od bydlišť připravených patronů a patronek. A samozřejmě i přímá motivace kluků a dívek. To je hlavni fáze práce pro Múzy + Lukáše s Karol. Kromě hodin telefonátů a kupy mailů jezdíme do DD přiblížit PATRONa dospívajícím i jejich vychovatelům osobně. V minulých letech šlo zejména o tzv. spanilé jízdy - cesty po několika DD v jednom dni. Letos k nim přibylo i několik individuálních návštěv DD a představování Patrona se odehrávala i v rámci jiných múzáckých akcí.

Další dobrodružnou fází je domluva dopravy kluků a děvčat na seznamovací víkendy, jimiž je půlroční maraton završen. Protože jsou dospívající z různých koutů ČR a doprava nezletilých je i legislativně dost komplikovaná, jde občas o logistickou detektivku. Letos ale vše proběhlo takřka bez komplikací a úspěšně.

A úspěšné byly hlavně i poprvé paralelně probíhající seznamovací víkendy. Oba na Vysočině, ale v různých místech. Výsledem celé výše popsané anabáze je dvanáct nových patronských dvojic neplánovaně i genderově vyvážených. Šest děvčat má své patronky a šest kluků zase patrony.

Většinou se stihnou setkat ještě minimálně jednou do Vánoc, tentokrát už ve dvou, takže zbývá jen držet palce a přát všem, aby jim v patronství bylo oboustranně fajn a kluci i holky aby našly ve svých dospělých protějšcích tolik potřebnou oporu.

Projekt
Fotografie

Vlastní stránky

Další podobné akce (výjezdy):

 
 

ZakulaceníZakulacení Múzy dětem, z. s., Štefánikova 249/28, Praha 5, 150 00, IČ: 26636468, č.ú.: 250078927/0300, info@muzydetem.cz