uskutečněné akce

540 - PATRON: Školení ve Čtyřkolech

17.-18.9. 2021

Foto z akce U Čerta to bylo náramné! Nejde o zaklení, ale pochvalné hodnocení dalšího školení patronek a patronů, přesněji deseti nových dobrovolnických adeptů na nelehkou činnost, která je s rolí patrona spojena. Deset žen a mužů rozličného věku, profesí a životních zkušeností. Všichni už absolvovali jak vstupní pohovory a další nevyhnutelné kroky, tak i on-line školení s týmem Patrona komentovaným celovečerním dokumentem “Sbohem děcáku” a následnou diskuzí. I proto jsme se s ředitelkou DD Korkyně Terezou Jandovou (ta se mnou tentokrát přiblížila účastníkům realitu a limity života v “ústavce”) nesetkali s naivními představami „mimo mísu“, jako tomu bývalo v prvních letech fungování PATRONA.

Terezino poutavé vyprávění o nejrůznějších aspektech života a práce s dospívajícími vzbuzovalo nelíčený zájem a otázky jen pršely. Protože život v soukromém korkyňském dětském domově je v mnohém odlišný od praxe v běžných DD, občas jsme s kolegy uváděli příklady jiné, žel častější.

Ač celá část školení věnovaná zásadám a úskalím současné ústavní výchov běžela improvizovaně, šlapalo vše jako bychom si dramaturgii předem domluvili, či dokonce nazkoušeli. Hlídači času nás neuhlídali a hovory na témata života v „ústavce“ pokračovaly před obědem i během něj.

V průběhu školení samozřejmě byli kandidáti patronství hlavně seznamováni se zásadami patronství, s patronským desaterem a důvody pro jeho co nejstriktnější dodržování. Byl dostatek prostoru pro seznamování vzájemné i pro různé hry a cvičení, v nichž patroni i tým poznávali své limity a typické reakce v nejrůznějších situacích.

U Čerta jsme byli poprvé a snad i příští patronské akce se tady vydaří tak, jako tohle školení. A hlavně: Ať se daří patronkám a patronů při říjnových seznamovacích víkendech nastartovat patronské vztahy co nejlépe!

Projekt
Fotografie

Vlastní stránky

Další podobné akce (výjezdy):

 
 

ZakulaceníZakulacení Múzy dětem, z. s., Štefánikova 249/28, Praha 5, 150 00, IČ: 26636468, č.ú.: 250078927/0300, info@muzydetem.cz