uskutečněné akce

506 - Sametové přípravy kliky Múz dětem

říjen, listopad 2019

Foto z akce Naše včelí klika má přípravu rozčleněnou do mnoha fází. V domovských zařízeních (DD Klánovice, Nové Strašecí a DDŠ Lety) vznikaly kostýmy, s Alžbětou děti nacvičovaly choreografii a koordinaci hlasových projevů pro průvod i defilé jednotlivých klik. Vše samozřejmě originální a “výživné“. Základ masek a techniku jejich tvorby si pak děti s vychovatelkami osvojovaly v dílnách v Pražské tržnici pod vedením Světlušky, aby v jejich výrobě pokračovaly v domovských zařízeních. V tržnici také vzniká laterna - velký symbol kolem něhož všichni půjdeme 17.11. v průvodu Sametového posvícení.

Velké domlouvání a tvůrčí vření probíhalo a probíhá i kolem podoby „pamfletu“ – zhuštěné a s nadsázkou podané tištěné verze tématu, s nímž naše „klika“ bude středem Prahy pochodovat a pamflet rozdávat kolemjdoucím a kolemstojícím.

Několik fotek a malé video jsou jen střípkem z všeho toho kolotavého tvůrčího dění.

Jestli chcete vidět, jak se přípravy promítnou do výsledku, přijďte 17.11. ve 14:00 na Kampu. Tam Sametové Posvícení startuje a tam kromě té naší, můžete vidět i další dvě desítky nejrůznějších alegorických „klik“ včetně jedné jazzové z Bazileje.

Těšíme se na Vás.

Fotografie Video

Další podobné akce (výjezdy):

 
 

ZakulaceníZakulacení Múzy dětem, z. s., Štefánikova 249/28, Praha 5, 150 00, IČ: 26636468, č.ú.: 250078927/0300, info@muzydetem.cz