uskutečněné akce

481 - Múzy dětem v Portheimce 2018 - II. aukce

25.10.2018

Foto z akce Kombinace středověké hudby a kouzel Paula Merilda aukci a náladě přítomných evidentně svědčila! Nabídka výtvarných děl se od minule rozšířila o několik mimokatalogových položek /Pavel Turnovský, Jaromír František Fumas Palme/, svou přítomností ozdobil akci Martin Patřičný /jeho dřevěný obraz byl také vydražen/ a spoluzakladatel Múz Petr Vopelka. Ten přinesl několik výtisků čerstvé knihy Ivana Fíly, kterou má na svědomí sponzorsky. Náladotvornými prvky byly jak Schola Specialis Familie jubilantů Anežky a Vlastislava Matouškových tak již zmíněná kouzla a moderace už tradičního dražebníka a mága Paula Merilda. Nejen díky všem jmenovaným nám na akci náramně dobře bylo. K atmosféře přispělo i to, že nejpilnějším dražitelem byl Máťa, mladší syn pana místostarosty Prahy 5 Herolda. Hlavně díky němu /a tatínkově ochotě platit/ byla aukce úspěšná i pro Můzy a částka za vydražená díla se vyšplhala nad deset tisíc.

Děkujeme všem zúčastněným a těšíme se na shledanou na další aUkci 8.11. Na ní přítomným zahrají Krystýna Skalická a Míša Kalašová a samozřejmě nebudou chybět ani kouzla. I vy můžete zažít i poskytnout trojnásobnou radost.
Katalog a aktualizovaná dražební listina jsou vám k dispozici.

Vděčný principál Múz dětem
Karel Navrátil

MČ Praha 5Galerie Portheimka
Fotografie

Další podobné akce (výjezdy):

 
 

ZakulaceníZakulacení Múzy dětem, z. s., Štefánikova 249/28, Praha 5, 150 00, IČ: 26636468, č.ú.: 250078927/0300, info@muzydetem.cz