uskutečněné akce

458 - PATRON: Školení patronem

6.1.2018

Foto z akce Tak už je to tu! V sobotu 6. Ledna se konalo první školení patronek. Tato zkouška odhodlání a motivace se symbolicky konala ve zkušebně pražského divadla Archa. Patnáct žen různého věku a nejrůznějších životních zkušenosti se během devítihodinového maratonu dozvědělo mj. v čem spočívá jejich budoucí role, jakou podporu a odkud mohou čekat, jaká úskalí a nečekané situace je mohou překvapit, čeho by se měly vyvarovat a také něco o tom, jakým životem děvčata v dětských domovech žijí a zejména co jim primárně schází.

Protože se skutečnost hodně liší od obecných představ, bylo pro budoucí patronky velmi užitečné i to, že jim o reálném současném fungování dětských domovů poreferovala a jejich dotazy ochotně zodpovídala ředitelka DD Solenice Olga Vernerová. Protože se ale podmínky v jednotlivých domovech mohou dost podstatně lišit, byl jsem k dispozici i já s patnáctiletou praxí spolupráce Múz dětem s dětskými domovy z celé ČR.

Budoucí patronky si vyzkoušely i několik her, v nichž se ukazují různé sociální vazby a samozřejmě také tzv. ledolamky.

Na všech dámách (v některých případech ještě skoro dívkách) bylo i na konci „školení“ znát odhodlání a překvapivě často i slušný vhled do situace budoucích mladších kamarádek. Odcházely solidně namotivované a zdálo se, že v Arše vznikl zárodek solidního společenství. S děvčaty z DD se potkají se v březnu, kdy je čeká seznamovací víkend.

Snad bude ženská větev Projektu PATRON stejně úspěšná, jako je dosud ta mužská.

Karel Navrátil

Projekt
Fotografie

Vlastní stránky

Další podobné akce (výjezdy):

 
 

ZakulaceníZakulacení Múzy dětem, z. s., Štefánikova 249/28, Praha 5, 150 00, IČ: 26636468, č.ú.: 250078927/0300, info@muzydetem.cz