uskutečněné akce

393 - Supervize 1. a 2. vlny projektu PATRON

3. a 12.6.2014

Foto z akce Psát komentář k supervizi je vlastně protimluv, protože to, co se na supervizi probírá tam má také zůstat a všichni účastnící jsou vzájemně vázáni mlčením. Přesto si myslím, že obě nedávné supervize za komentář a reflexi stojí. Ukázaly totiž obrovský posun, který jsme za rok a půl trvání projektu PATRON společně udělali.

Na první supervizi byli patroni nováčci, ale oproti loňským nováčkům mnohem vědoucnější, zasvěcenější a s jasnější představou o patronství. Nejen o tom, čím jeden každý patron může být pro svého mladšího parťáka, ale také o tom, co patronství může přinést jim samotným. Měli výhodu sdílení zkušeností s patrony z první vlny i mnohem zacílenějšího a poučenějšího vedení od členů realizačního týmu. I jejich „tah na bránu“ je zřetelně silnější než u jejich předchůdců ve stejné fázi a přistupují k patronství s menší dávkou nejistoty a rozpaků než jejich kolegové – průkopníci. Ti za ně ovšem loni prošlapali cestu krajinou neznámou a svou odvahou, statečností, vytrvalostí a osobním nasazením jim start výrazně usnadnili.

Druhá supervize - mazáků z první vlny - zas ukázala, že za ten rok toho hodně poznali nejen o svých svěřencích, ale i o sobě samých a navíc je ten rok přivedl do fáze, kdy pro svého mladšího kamaráda mohou být velmi důležitou osobou. Jejich svěřenci se totiž blíží odchodu z dětských domovů, stojí před nimi zlomový bod vstupu do samostatného života a tady může sehrát patron klíčovou roli. A patroni jsou na tuhle situaci připraveni a odhodláni ji s naší pomocí zvládnout.

Obě supervize ukázaly, že patroni a s nimi i projekt PATRON víc než plní naše počáteční očekávání a zbývá jen doufat, že to tak bude i nadále.

Karel Navrátil
Koordinátor projektu PATRON za o.s. Múzy dětem

Projekt Evropský sociální fond v ČR
Fotografie

Vlastní stránky

Další podobné akce (výjezdy):

 
 

ZakulaceníZakulacení Múzy dětem, z. s., Štefánikova 249/28, Praha 5, 150 00, IČ: 26636468, č.ú.: 250078927/0300, info@muzydetem.cz