uskutečněné akce

371 - Aukce uměleckých děl ve prospěch o.s. Múzy dětem

11.6.2013

K rozhodnutí uspořádat tuto aukci, nás vedl souběh několika okolností. První byly zkušenosti s aukcemi, které v náš prospěch uspořádala společnost kolem kavárny 3+1 v Plaské. Byly to (kromě výtěžku, který nám umožnil realizaci několika akcí pro děti z DD) večery s nádhernou atmosférou, smíchem a radostí, o kterou se zasloužila jak dražitelka Hanka Malaníková a její spolupracovnice, tak společenství prozářené vědomím, že všichni pomohli dobré věci.

Druhým impulzem k rozhodnutí uspořádat vlastní aukci či aukce, byla změna postoje státních i dalších institucí k dětským domovům a nám všem, kteří se jim a jejich klientům snažíme dlouhodobě pomáhat. Konkrétně naše projekty jsou prokazatelně užitečné, kvalitní, oceňované a potřebné, ale po letech relativní hojnosti nastal čas, kdy termín pomoc dětským domovům vyřazuje sebelepší projekt z fronty čekatelů na grantové peníze.

Rozhodli jsme se tedy získávat peníze na svou činnost jinak. Protože máme spoustu kamarádů výtvarníků, oslovili jsme je… a záplava skvělých děl renomovaných i méně známých autorů nás téměř omráčila. Když nám ještě nabídli majitelé galerie Amadeus v Klimenstké Petra a Ota prostor i termín, bylo rozhodnuto. Přípravy byly složitější, než jsme čekali, ale i v tomto případě se osvědčila známá pravda, že s dobrými lidmi se věci daří. Aukční katalog byl tak bohatý, že bylo jasné, že vše se nepodaří vydražit, ani kdyby přišli všichni movití uměnímilovní Pražáci … a ti tedy nepřišli. V příjemném prostoru galerie Amadeus se shromáždila řada autorů, kteří díla věnovali, řada vzácných příznivců Múz, několik zvědavců a my, kdo jsme aukci připravili. A přes absenci očekávaných movitých zájemců o umění lze aukci hodnotit jako úspěšnou! O skvělou atmosféru se postaraly zejména obě dražitelky, které všechny přítomné rozesmávaly, až nás bolela bránice, ale navíc navodily soutěživou náladu, takže výsledná vydražená částka (43.790,- Kč) rozhodně nebyla zklamáním. Určitě ani pro ty, kdo dražili, protože za díla Aleny Antonové, Tomáše Císařovského, Heleny Čubové, Darí Fejtkové, Zdeňka Helferta, Jana Híska, Eugena Kukly, Petra Kunce a Ivany Knížkové, Martina Patřičného, Tomáše Paula, Jiřího Samka a Veroniky Vaškové určitě zaplatili méně, než se původně odvažovali doufat.

No, a protože nám spousta krásných děl zůstala, do aukce nabízejí díla další výtvarníci a ti, jejichž díla byla vydražena, slibují další, aukci si určitě v dohledné době zopakujeme.

Díky všem, kdo nám věnovali díla do aukce, všem kdo dražili a samozřejmě i všem těm, kdo ke zdaru pomohli.

Karel Navrátil, múzí principál

Hlavní aktéři a(u)kce:
Petra Blažková a Ota Knobloch – galerie Amadeus
Hanka Malaníková a Eva Čechová - dražitelky
Eva Mašková – obětavá administrátorka
Martina Řehořová – autorka pozvánek a katalogu
Petr Vopelka – sponzor akce
Alice Kodýtková a Veronika Kosatová – hostesky
Karel Navrátil – iniciátor a organizátor

Video

Další podobné akce (výjezdy):

 
 

ZakulaceníZakulacení Múzy dětem, z. s., Štefánikova 249/28, Praha 5, 150 00, IČ: 26636468, č.ú.: 250078927/0300, info@muzydetem.cz