uskutečněné akce

367 - První kurz projektu PATRON - Rakovice

26. - 28.4.2013

Foto z akce Bezprostředně po sobotní pětihodinové návštěvě prvního kuru projektu PATRON v objektu o.s. BERKAT v Rakovicích mi bylo upřímně líto, že jsem nemohl s nadějně vznikajícím společenstvím patronů strávit víc času. Těch 14 mužů spojených chutí pomáhat konkrétním klukům, jejichž karty pro start do života byly rozdány podstatně hůř než jejich, se přes spoustu rozdílů, odlišných zkušeností i názorů dokázalo (s vydatnou pomoci týmu PATRONA) v krátkém čase podivuhodně sladit a vytvořit dobře fungující tým.

Po úvodních individuálních rozhovorech s odbornými garanty projektu Václavem Šnebergerem a Evženem Novým, které kurzu předcházely, už toho budoucí patroni o projektu věděli poměrně dost, ale v rámci kurzu notně rozšířili nejen své vědomosti o kurzu samotném, ale také o sobě samých, o systému péče o klienty v zařízeních náhradní výchovy, o tom, jací klienti přijedou na seznamovací víkendový kurz v květnu a o spoustě dalších potřebných věcí.

Co mne příjemně překvapilo, byl fakt, že jejich představa o dětských domovech a jejich klientech nebyla tak deformovaná a mylná jako je všeobecné povědomí stále přetrvávající ve společnosti. Řada z nich měla i osobní zkušenosti z návštěv v dětských domovech, ale hlavně - všichni byli zvídaví a schopní přijímat nové, třeba i překvapivé informace a pracovat s nimi.

Při mé návštěvě probíhaly kromě jiného zajímavé sebepoznávací aktivity a cvičení, při nichž byla u budoucích patronů zřejmá schopnost vnímat lidi kolem sebe i sebe samotné neschematicky a přistupovat k problémům bez předsudků a se značnou mírou otevřenosti. O tomtéž svědčily i četné otázky, které jsem dostával od patronů ohledně života v „děcácích“ a odlišností, které tento život formuje u klientů těchto zařízení.

Bylo by nespravedlivé, kdybych nezmínil také perfektní práci svých kolegů z projektového týmu PATRONa. Největší kus práce odvedli Evžen a Václav, ale absolutorium zaslouží i projektový manažer Lukáš a koordinátor Josef. I díky tomu, co budoucím patronům nabídli a zprostředkovali, se postoj patronů k projektu posouval od prvotní zvídavosti přes lehké obavy až k vědoucímu odhodlání ke konci kurzu.

Doufám, že stejně dobrý dojem z budoucích patronů, jejich chování a jednání a také z členů týmu PATRONa budou mít i klienti z dětských domovů, kteří se s námi seznámí na květnovém kurzu.

Už teď se na něj těším.

Facebooková galerie fotografií

Více o projektu PATRON :
Projekt "Patron"
Projekty o.s. Múzy dětem
Projekty Ligy otevřených mužů

Karel Navrátil
Předseda o.s. Múzy dětem
koordinátor činnosti v zažízeníéch náhradní výchovy projektu PATRON

Evropský sociální fond v ČRLiga otevřených mužů
Fotografie

Vlastní stránky

Další podobné akce (výjezdy):

 
 

ZakulaceníZakulacení Múzy dětem, z. s., Štefánikova 249/28, Praha 5, 150 00, IČ: 26636468, č.ú.: 250078927/0300, info@muzydetem.cz