uskutečněné akce

189 - Múzy dětem v Nymburce

1.6.2008

Středočeský krajský úřad, jmenovitě pan hejtman Bendl a paní magistra Netolická jsou těmi, díky nimž jsme mohli pro děti z celých Středních Čech uspořádat netradiční oslavy mezinárodního dne dětí. Je třeba také zmínit ČEZ, který přispěl nemalou částkou.

Sportovní centrum v Nymburce nám také vyšlo vstříc, takže jsme měli k dispozici dostatek prostor pro všechno, co jsme dětem chtěli nabídnout. Nebylo toho málo. Největším magnetem jsou pro děti v poslední době dračí lodě a nebylo tomu jinak ani zde. Při úvodu, který se konal s mírným zpožděním v kongresovém sálu ovšem děti zaujala nejdřív MARIMBA - parta malých bubeníků ze Sedlčan vedená mistrovsky otcem jednoho z nich panem Kabátem. Hned po její rytmické smršti předal moderátor Tomáš Karger slovo mírně překvapené náměstkyni hejtmana Bendla inženýrce Nohýnkové. Ta srdečně přivítala všechny účastníky i jménem Krajského úřadu, navnadila je k soutěžení tím, že je upozornila na plazmové televize věnované místním sponzorem a předala slovo dál. Úvod měl rychlý spád a charakter nabídky. Představili se v něm žongléři, breakaři, beat boxer a mistr světa v electric boogie, Irenka – klaun předvedla názorně, že bude na pořadu i Škatulení a ukázku svého magického umění předvedl i kouzelník Paul.

Při rozchodu skupin dětí na stanoviště, kde už na ně čekali lektoři dorazili zbloudivší BENGAS. Ti ovšem v průběhu odpoledne své zpoždění bohatě napravili. Nic jiného jim ani nezbývalo, protože se u nich stále shromažďovaly děti a zejména romčeta se jich nemohla nabažit. Nával byl ovšem i na MARIMBU u níž pan Kabát zdatně zaučoval bubenické adepty. Ve stálém zápřahu byly i Irenka, která postupně jako správný klaun díky neposlušným štětcům měnila barvy. Nakonec měla i velký problém jak vyhodnotit a následně ocenit nejlepší malíře.

Žonglérská dílna v jednom z atrií také neměla o adepty nouzi a v tréninkové hale u breakařů byl takový nával, že se mohli naobědvat jen díky tomu, že se střídali s beatboxerem Jardou a excelentním lektorem electic boogie Michalem. Ještěže se děti mohly naobědvat „v běhu“ mezi disciplinami. Místními kuchaři připravené bagety jim chutnaly náramně a vhod přišly i jablíčka a oplatky.

Přestože jsme se snažili dbát na přesné střídání skupin na jednotlivých stanovištích (málem bych zapomněl na to, že si všichni dopoledne také vyzkoušeli pádlování na dračích lodích), dostali jsme se do mírného časového skluzu. Díky němu a také kvůli skutečnosti, že se ve vedlejší hale chystalo finále ligy basketbalistů jsme nakonec přišli o soutěže v košíkové. Některé děti sice přicházely na sraz s reprezentanty zároveň s nimi, ale protože ve stejné době teprve dojížděly poslední dračí lodě do cíle, basketbal se nakonec nekonal.

Protože však z dětských tváří stále sálalo nadšení a místo basketbalu hned nastoupil finálový program, doufejme, že nám basketbalisté odpustí stejně jako děti. Škoda, že nemohli přijít za dětmi třeba k dračím lodím. Některé posádky by jejich pomoc určitě rády přivítaly. Většině akcí byli naštěstí kromě organizátorů aktivně přítomni naši věrní múzí souputníci Ljuba Krbová, Honza Potměšil, ale tentokrát i Ondřej Neff s nejmenší účastnicí akce Dominikou zvanou Dodo. Do dračích lodí nakonec nasedli i Bengas a Marimba.

Ljuba Krbová se opět ujala bubnování a své posádky vždy vybičovala k výkonům na hranici možností.

Vraťme se ale do kongresového sálu na závěrečné hodnocení účastníků. Každý lektor měl své favority a když si nebyl jist přibral na poradu své kolegy. Žongléři zvolili metodu přímé soutěže a jejich učňové předváděli své umění před aplaudujícím a zároveň hlasujícím auditoriem. Totéž platilo o absolventech hudebních dílen i autorech nejkrásněji namalovaných škatulí. Oceněno byla i vítězná posádka dračích lodí. Nakonec došlo i na losování tří plazmových televizí věnovaných místní firmou. Jedna byla přímo určena do místního dětského domova, druhou poslal los tažený další zástupkyní Středočeského kraje paní Pardubickou do Letů a třetí nasměrovala losující ruka principála Múz Karla do Horního Krnska.. Když byli všichni oceněni zazněla už jen poslední skladby v podání Bengas doplněných o silnou rytmickou sekci Marimby …a už zbyl jen čas na děkování a loučení.

Při pohledu do zákulisí patří velký dík hlavní organizátorce Marušce Zicháčkové, ale i všem ostatním, kteří měli na starosti jednotlivé týmy, nebo dílny. Mezi nimi řada noviců v Múzích barvách, s nimiž se budeme moc rádi vídat i nadále. Ale zpět k loučení, které naštěstí bylo jen na krátko. Většina dětí se už těší na druhý ročních závodu „Na dračích lodích k létu“. A my se těšíme na ně.

Karel Navrátil - principál Múz

Reportáž o této akci v pořadu ČT1 - Události v regionech


Aktéři:
Na 140 dětí z dětských domovů Středních Čech,
Ljuba Krbová, Ondřej Neff, Dodo, Maruška, Irenka, Katka, Honza Potměšil, Tomáš Karger, Adam Jarchovský, Paul Merild, Petr Weiser, Mareček, Michal Nedvěd, Patricie, Lucka, Anička, Verča, Jarda, Tomáš, Dan, Bengas, Marimba, Ondřejové, Kópa, Pepino, Štěpán, Krakonoš, a spousta dalších přímých i nepřímých jimž díky patří…

Video

Další podobné akce (výjezdy):

 
 

ZakulaceníZakulacení Múzy dětem, z. s., Štefánikova 249/28, Praha 5, 150 00, IČ: 26636468, č.ú.: 250078927/0300, info@muzydetem.cz