uskutečněné akce

Výjezd č.145 - DD "Domino" Plzeň III

24.3.2007

Foto z akce Náš ranní start tradičně zkomplikoval Krakonoš, když předčasným příjezdem vyrušil pana Zindulku od snídaně, ale po náležitých omluvách jsme se v Plzni načas setkali s Vojtou Havlem a stejně včas dorazili i k plzeňskému DD Domino.

Tam jsme už byli očekáváni a z jídelny nám mávaly ruce nad nimiž zářily rozjásané tváře.

Velcí nám ochotně pomohli vnést a připravit nástroje a zvukovou aparaturu, zatímco ti menší obdivovali Dixinu a od počátku se hnali po pohlazení a fyzickém kontaktu.

V jídelně jsme se představili, pan Zindulka dětem pověděl zmatenou pohádku o bohatém žebrákovi a krávě, která chránila mláďata v hnízdě na stromě žihadlem.

Oči lezly z důlků dětem i nám, když se představil múzácký novic Tomáš žonglováním s diaboly. Karel, doprovázející ho na buben údivem dvakrát vypadl z rytmu a jen náhodou žádná čelist nevypadla z pantu.

Nastja Astashina, další novic, řekla dětem něco o tom, odkud pochází a že by s nimi ráda nacvičila nějaký divadelní příběh, Vojta Havel ukázal jak umí čarovat s violoncellem, Karel zazpíval syrovou zbrusu novou písničku Pirani a pan Zindulka ještě přidal pohádku o želvě, která si uřízla uši.

Pak přišly na řadu Piosenki a jejich nadupaná muzika a děti si navíc před obědem stihly i vyzkoušet žonglérské náčiní.

Začátek byl sice ze strany dětí trochu rozpačitý, ale rozzářené oči je svědčily o jejich zaujetí a slibovaly krásné odpoledne.

Málem bych zapomněl na nadšené reakce na psí návštěvnici Dixi při venčení. To byla opakovaně velmi populární vložka, které se zúčastnila vždy minimálně třetina přítomných dětí. Stály frontu na házení klacíků a nadšeně komentovaly psí kusy, které prováděla Dixi na stromech. Touha po kontaktu s chlupáčem byla v Plzni větší než jinde.

Poslední zbytky ostychu zmizely při obědě, který probíhal na pokračování a velmi spontánně. Všichni jsme stáli ve frontě u okénka, ani múzáci ani tety nepředbíhali a stolování nikdo nerušil napomínáním k tichu. Tety tady totiž byly opravdu tetami, zapojovaly se do všech akcí, pomáhaly dětem s maskami pro divadelní představení, houpaly se do rytmu, fotily a byly po všech stránkách našimi aktivními spolupracovnicemi.

Po obědě principál naordinoval zklidnění při němž si děti zkoušely svůj talent u violoncella a houslí.

Pak se tvorby atmosféry ujal Vojta s violoncellem a my jen zírali, jak děti dokázaly vnímat nelehkou a pro ně určitě velmi nezvyklou hudbu. I největší nezbedové jako Vítek a Kačenka se dokázali zklidnit a skoro půl hodiny nasávat čarovné zvuky, které na svůj nástroj Vojta vyluzoval.

Po koncertu, jsme se přirozeně rozdělili do dílen, v nichž se lehce muzicírovalo, zatímco dramatická sekce začala vyrábět rekvizity a připravovala se na role divadelní pod vedení Nastji a pana Zindulky.

Karel se uklidil na schodiště, kde střídavě s čtyřmi až sedmi zpěváčky nacvičoval Pirani, ale také Stanky, Motýlka a další písničky. Denisa, Verča, Lucka a Marek se ukázali jako skvělý sbor a Denisa navíc Karla skvěle navigovala mezi akordy pro něj neznámých písniček. Její talent by zasloužil soustavné rozvíjení, ale ro platí i o ostatních členech sborečku.

Po usilovném a nadšením nácviku ve všech prostorách a dalším veselém venčení Dixiny došlo k představení připraveného.

Pohádka o želvě se stala minimalistickou zkratkou, při níž se rozmnožily želvy i kočky a zdvojení ptáci zpívali tak silně a výmluvně, že si želvy „uřízly“ uši už chvilinku po vstupu na scénu. Potlesk trval možná déle než hra samotná.

Karla se sborem posílili při produkci ještě Honza na basu a Vojta na cello a po úvodních stáncích a Motýlku zazněly Pirani v podobě velmi proměněné a až mrazivě působivé.

No a pak už přišel čas finálního bloku Piosenek, beep, nebo beat boxu, jehož přesný název neznám, ale místní kluci si v něm vedli velmi obstojně. Pak ještě chvilka žonglování …a pak loučení. Radostné a dlouhé. Ještě společné fotky…a už jedeme pryč provázení všeobecným máváním a dětským jásotem. Těšíme se na fotky od Barborky, ale hlavně na vás děti!


Návštěvníci/účastníci: Nastja Astashina, Piosenki (Vašek, Petra, Honza), principál Karel + Dixi, Tomáš Řezáč, Vojta Havel, Stanislav Zindulka; Jaroslav Krakonoš Bureš

Fotografie

Vlastní stránky

Další podobné akce (výjezdy):

 
 

ZakulaceníZakulacení Múzy dětem, z. s., Štefánikova 249/28, Praha 5, 150 00, IČ: 26636468, č.ú.: 250078927/0300, info@muzydetem.cz