uskutečněné akce

Výjezd č.24 - UT Seč u Chrudimi

13.9.2003

Druhá návštěva „Múz“ v uprchlickém táboře byla od počátku poznamenaná pošmourným počasím, deštěm Železných hor. Ani krásná kulisa areálu kolem Sečské přehrady nepronikla do budovy, v níž se návštěva odehrála. Jen místnost v níž jsme s dětmi i některými dospělými holdovali múzám byla výjimkou.

Po vyvolávání a vybubnovávání programu po chodbách bloku B se v prostorné klubovně sešla pestrá společnost Čečenců, Mongolů, Ukrajinců, Indů, Kazachstánců, Rusů, Bělorusů a dalších. Na rozdíl od UT v Červeném Újezdě. Po půlhodině písniček a bubnování se odehrála herecká premiéra Šárky a Lenky Vopelkových v pantomimické kreaci na téma mýtu ze země pomerančů. Do následného malování se zapojily nejen děti, ale i přítomní dospělí a namalované pomeranče vyjadřovaly často i smutek aktuální situace tvůrců.

Písničky a bubnování na rozdané perkusní nástroje však chmury rozehnaly a totéž se dá říci i o porcích kouzel a loutkové pohádce. Obvyklý zájem vzbudilo i vyučování hry na brumle.

Pro obyvatele tábora byla návštěva příjemným zpestřením zoufale prázdného času, pro návštěvníky bylo řekvapením klima v budově i to, že se někteří obyvatelé obávali zúčastnit setkání. Stísněnou atmosféru dokresloval i fakt, že návštěva byla otevřena pouze pro jeden blok UT. Obyvatelé dalšího bloku na setkání neměli přístup.


Návštěvníci/účastníci: Markéta Košťáková, Šárka a Lenka Vopelkovy, Marie Zicháčková, Pavel a Šimon Kočí, Paul Merild, Karel Navrátil, Jan Noha, Jan Polívka

(V areálu platí zákaz fotografování a natáčení)

 
 

ZakulaceníZakulacení Múzy dětem, z. s., Štefánikova 249/28, Praha 5, 150 00, IČ: 26636468, č.ú.: 250078927/0300, info@muzydetem.cz