uskutečněné akce

Výjezd č.2 - DD Nymburk

29.3.2003

V Dětském domově v Nymburku žijí děti ve třech skupinách, které fungují jako rodiny. MD jim přivezly produkci tzv. „vážné hudby“ Vivaldiho Čtvero ročních období. Na hudbu smyčcového sexteta a na pantomimický tanec divadelnice Šárky reagovaly děti spontánně. Neformální komentář kontrabasisty Rosti Tvrdíka k hudební kompozici s interaktivním tancem mimky Šárky vtáhlo děti velice rychle do děje a také je vyprovokovalo k vlastní produkci.

Ze strany vedení domova se objevilo určité nepochopení základní koncepce projektu a proto se i přes sdílený oběd nekonalo plánované a s dětmi domluvené odpolední setkání na místním hřišti. Výjezdy Múz potvrdila bezprostřední komunikace s dětmi použitelnost klasické hudby ve spojení s pantomimou (i s darovanými perkusními nástroji).

Fotografie Video

Vlastní stránky

Další podobné akce (výjezdy):

 
 

ZakulaceníZakulacení Múzy dětem, z. s., Štefánikova 249/28, Praha 5, 150 00, IČ: 26636468, č.ú.: 250078927/0300, info@muzydetem.cz