zápisy ze zasedání

Zápis z členského shromáždění o.s. Múzy dětem

29. 7. 2015

Rekapitulace a výsledky činnosti o.s. Múzy dětem v roce 2011, zaměření na DDŠ, informace o projektech (Rockstar Žvot nanačisto, Korálky dětem, Život nanečisto), spolupráce s firemními partenery ČSOB a ALBERT...

Zápis z členského shromáždění o.s. Múzy dětem

17.4.2012

Rekapitulace a výsledky činnosti o.s. Múzy dětem v roce 2011, zaměření na DDŠ, informace o projektech (Rockstar Žvot nanačisto, Korálky dětem, Život nanečisto), spolupráce s firemními partenery ČSOB a ALBERT...

Zápis z členského shromáždění o.s. Múzy dětem

25.8.2011

Rekapitulace a výsledky činnosti o.s. Múzy dětem v roce 2010, výhled spolupráce s dalšími neziskovými společnostmi, partneři projektů, finance, plán alších aktivit...

Zápis z výročního shromáždění o.s. Múzy dětem

27.1.2009

Rekapitulace a výsledky činnosti o.s. Múzy dětem v roce 2008, spolupráce s dalšími neziskovými společnostmi, patroni Múz dětem, finance, návrh změn stanov...

Zápis z výročního shromáždění o.s. Múzy dětem

25.4.2008

Rekapitulace r. 2007 s akcentem na rozšíření a zdokonalení projektu Život nanečisto, rozvoj projektu Korálky dětem, trvající pozitivní vztahy s klientskými zařízeními podporované pokračováním v jejich múzických návštěvách a stále oblíbenější doprovodné akce Múz...

Zápis ze členského shromáždění o.s. Múzy dětem

15.12.2005

Rekapitulace dosavadní činnosti o.s. MD, které za dobu své existence uskutečnilo již 113 návštěv v zařízeních náhradní výchovy...

Zápis z výročního členského shromáždění o.s. Múzy dětem

12.5.2004

Rekapitulace činnosti MD v prvním roce existence, diskuse ohledně dosavadní značné finanční náročnosti a nutnost zaměřit se fundrising a další způsoby získávání finančních zdrojů...

Zápis z členské schůze o.s. Múzy dětem

28.7.2003

Ostatní byli seznámeni s dosavadními zkušenostmi vyplývající z dosavadních návštěv dětských domovů, a současně byl podán návrh rozšířit činnost sdružení o návštěvy utečeneckých táborů, kde je absence kulturního vyžití velmi vysoká...

Zápis z jednání přípravného výboru o.s. Múzy dětem

23.3.2003

Přípravný výbor projednal obsahovou náplň činnosti občanského sdružení Múzy dětem, s tím že hlavním předmětem činnosti bude přibližovat dětem umístěných v dětských domovech, nemocničních a ústavních zařízeních jednotlivé umělecké obory (hudba, divadlo, výtvarné umění)...

 
 

ZakulaceníZakulacení Múzy dětem, z. s., Štefánikova 249/28, Praha 5, 150 00, IČ: 26636468, č.ú.: 250078927/0300, info@muzydetem.cz