echo

Jakub Noha - múzí zážitky

23.2.2006

Díky za připomínku zájezdu, na který pořád vzpomínám. Máte můj veliký obdiv a jestli mě budete zas chtít vzít někdy s sebou, umínil jsem si, že se na to trochu připravím, abych víc zapojil děti do toho svého působení, abych tam jen nehrál.

Paul M. mi dal dobrou lekci - po těch tanečních vystoupeních, kdy Karel N. zrovna odešel jednat s panem ředitelem a já s kytarou jsem byl poněkud bezradný co zahrát pro všeobecné veselí, oni žadonili něco, co všichni znají a já byl v koncích. Kytary se chopil Paul a zazpíval píseň o králi a myšákovi Fredovi, udělal z toho divadlo, dětí hrály krále a myšáka a situace byla zachráněna.

(dopis byl mírně upraven a zkrácen)

 
 

ZakulaceníZakulacení Múzy dětem, z. s., Štefánikova 249/28, Praha 5, 150 00, IČ: 26636468, č.ú.: 250078927/0300, info@muzydetem.cz