uskutečněné akce

550 - PATRON: Školení a vzdělávání patronské, Immanule

1. - 3.4.2022

Foto z akce Tentokrát se v PATRONu opravdu urodilo. Systematická propagační práce a dobrá, stále se šířící pověst PATRONA se proměnily při náboru v největší zájem o patronství v naší, už téměř desetileté historii. Apríl vrátil na Vysočinu zimu, ale setkání a společná práce byly dostatečně hřejivé! Jelikož byl program koedukovaný, a navíc spojoval vzdělávání patronek a patronů zkušených s patronským školením nových přihlášených, sjelo se nás, včetně kompletního týmu PATRONa, 50 ze všech světových stran. Takovou partu ubytovat, organizačně instruovat a naladit chvíli trvá. Konkrétně se díky skvělé práci kolegyň Karol a Pavlíny podařilo zvládnout vše včetně ubytování a večeře od 15:00 do 19:00. Pak už mohli dosud různorodou partu ladit a harmonizovat další členové týmu v čele s šéfem Lukášem. Eva vedla rozvernou uvolňovací čtvrthodinku a pak už došlo na hlavní náplň večera. Náhodně vytvořené trojice až pětice zkušených a noviců/cek si povídaly o patronských zkušenostech i obavách. Členové týmu jen skupinky obcházeli a tiše i pozorně naslouchali. Aby nebyl dojem adeptů jednostranně zkreslen jedinou patronskou zkušeností, po půlhodině se skupiny prostřídaly. Před koncem pátečního programu došlo na stručnou reflexi dojmů, vtipné zakončení programu Petra Sojáka a před volnou, ale alkoholem nepřekypující veselicí i na formálně organizační závěrečné slovo Lukášovo. Někteří jedinci veselicí přetáhli půlnoc, ale svěží byli na snídani i na dopolední program, zaměřený na život a provoz v dětských domovech všichni.

Snídaně, stejně jako všechna jídla v Immanuelu byla opulentní a po ní přišlo první rozdělení patronské party na mazáky a novice. Mazáky čekal bohatý program vzdělávací, zatímco se v největším sále seznamovali novicové s tím, jak vypadá v ČR systém ústavní výchovy a v jakém prostředí a vztazích jejich budoucí mladí kamarádi žijí. Nejdřív ve skupinkách formulovali své představy a dotazy. Mezitím dorazil ředitel DD Nové Strašecí Alexandr Krško, jehož jsem u kávy seznámil s tím, co a kdo ho čeká. Následovalo jeho, Evženem moderované povídání o principech a struktuře ústavní výchovy v ČR, proložené konkrétními, bohužel ne běžnými, příklady dobré praxe z jím vedeného domova. Četnými dotazy vyjádřený zájem nových patronek a patronů o další a další informace byl velký, ale protože program víkendu musel šlapat striktně podle scénáře, skončili jsme po poledni.

Následující skvělý oběd i polední pauza byly využity nejen k poradě týmu. Byly naplněny živým hovorem o dosavadních zážitcích a dalšími neformálními dotazy. Se Sašou Krškem jsme ještě absolvovali skupinové foto a pak neradi opustili partu, která nás naplnila optimismem a radostí. Po našem, jinými povinnostmi vynuceném odjezdu, vše běželo jako nejdražší švýcarské hodinky poháněné znalostmi, zkušenostmi a erudicí na straně jedné a nadšením, ochotou a obětavostí na straně druhé.

Zkušení se dozvěděli víc o principech 4 O (viz web LOMu) o attachmentu, nahlédli hlouběji principy a užitečnost supervizí a společně probrali co se v jejich patronských vztazích daří i nedaří. Novicové se seznámili s rolí patrona, probrali podrobněji patronské desatero i etický kodex a samozřejmě i důvody potřeby jejich striktního dodržování. Na řadu přišly i principy efektivní komunikace, jednotlivé patronské projekty a jejich následná oponentura.

Podle ohlasů od kolegyň a kolegů probíhalo školení i vzdělávání ve stejně zaujetí plném duchu a všichni účastníci odjížděli s chutí i odhodláním s PATRONem pokračovat. Ti noví se už těší na své mladší budoucí kamarádky a kamarády. Tak doufejme, že se nám mladší protějšky v dojezdově přijatelné vzdálenosti k bydlištím nových patronek a patronů podaří získat.

Unikátem, který určitě stojí za zmínku je fakt, že o svou patronku projevila zájem i dívčina, která nás v Immanuelu jako brigádnice obsluhovala. Je z DD a patronku pro ni máme 

Tak vzhůru na další spanilé jízdy, představující výhody patronství mladým v „děcácích“!

Projekt
Fotografie

Vlastní stránky

Další podobné akce (výjezdy):

 
 

ZakulaceníZakulacení Múzy dětem, z. s., Štefánikova 249/28, Praha 5, 150 00, IČ: 26636468, č.ú.: 250078927/0300, info@muzydetem.cz