uskutečněné akce

325 - Život nanečisto 2012 - téma: Domácnost (ŽNN 47)

30.3. - 1.4.2012

1. modul - téma Domácnost
Práce a vše související je velmi silné a nosné téma a klienti si odvážejí spolu se silným zážitkem velmi cenné zkušenosti. V rámci kurzu hrají podstatnou roli dramatizace již při jejím získávání (pohovory), nejsilnější je však pracovní zkušenost účastníků a možnost sdílení zkušeností. Kurz vychází především z prožitků v roli zaměstnance. Řeší také vztahy v zaměstnání, v nichž bývá velmi složité odlišení profesních a osobních rolí. I v rámci tohoto kurzu jsou monitorovány reakce klientů pro následnou analýzu. Za námahu, úsilí a zvládnutí nepříjemných zkušeností je tu odměna – mzda ( ve formě „kurzovních peněz“) a možnost ji příjemně utratit. To je ale také příležitostí k příkladnému vedení klientů k hospodárnému chování. K tomu slouží i řízené reflexe. Stejně jako na ostatních kurzech nechybí týmové hry a také praktické zkušenosti, zde např. úskalí pracovní smlouvy.

K právě proběhlému kurzu:
Již skoro jarní počasí nás provázelo 47. kurzem na Mařanově mlýně s nosným tématem domácnost. A protože se jedná o první kurz třídílného cyklu, bylo velké seznamování. V rámci úvodních ledolamek a krátkých hříček jsme se trochu více poznali a kromě jmen jsme se o sobě dověděli i něco navíc. Peníze, které osud všem nadělil, ne každému stačily k pořízení ubytování, a tak přišla na řadu práce, za ni peníze, rozhovor s majitelem bytu, prostudování a podpis smlouvy a nakonec přeci jen každý získal svůj pelíšek. Při odpoledních mnohonožkách jsme se všichni pěkně proběhli a někteří ze sebe dostali opravdu maximum. Večerní program, uvedený krátkou motivační scénkou herců malého vinohradského divadla, byl ve znamení natáčení reklamy. V sobotu již byli všichni sehraní, takže vše již šlapalo jako po drátku. Michalova ranní zahajovačka, hříčky, povídání si o rozdílech v jednotlivých DD, získávání surovin pro hlavní program dne – vaření vlastních obědů ve skupinkách. Některé výtvory účastníku mnohdy zdatně konkurovaly kuchařskému umu našeho dvorního kuchaře Rendy. Následovaly další hry, večerní program - výborné představení našich herců, legrácky, malování triček, promítání a na kutě. Nedělní program byl již poklidnější a ani jsme se nenadáli a byl tu závěr kurzu – perličkování, notýsky, oběd, nasedáááát a hurá do svých domovů. Těšíme se na brzkou viděnou na příštím kurzu!

Za tým ŽNN, Ivoš


Holky a kluci z DD Sázava, Senožaty, Býchory, Česká Kamenice, Klokánek Brno a Pepa Lazec Příbram

Členové týmu:
SES – Jakub, Petra, Evžen
PŠL - Michal alias Darling
MVd – Sam, Mašulka, Henos
Múzy – Marie, Ivoš
kuchař – Renda

Vlastní stránky

Seznam všech akcí ŽNN:

 

ZakulaceníZakulacení Múzy dětem, z. s., Štefánikova 249/28, Praha 5, 150 00, IČ: 26636468, č.ú.: 250078927/0300, info@muzydetem.cz