Základní kameny

Zápis z členského shromáždění o.s. Múzy dětem

17.4.2012

Datum:
17.4.2012
Místo:
restaurace Stará prádelna, Praha-Újezd
Přitomni:
Karel Navrátil, Petr Vopelka, Pavel Maloš, Bohumír Hochman, Marwan Al Solaiman, Marek Landštof, Marie Zicháčková, Jaroslav Bureš, Šahen Chačatrjan, Alice Kodýtková, Alžběta Kostrhúnová, Kateřina Tomeková, Ivo Procházka, Martin Patřičný, Lucie Šimková, Eva Chramostová, Jarmila Enochová, Tomáš Lenikus, Jan Hárovník, Filip Zahradnický, Barbora Podobská
Omluveni:
František Kostlán, Simona Navrátilová, Adam Jarchovský, Míša Maurerová, Klára Vytisková, Tomáš Řezáč, Jakub Noha, Antonín Novotný, Petr Vacek, Tereza Podobská, Markéta Košťáková, Michal Vopelka, Šárka Vopelková, Jakub Flejšar, Jana Šteflíčková, Barbora Prokopová
Obsah jednání:
 1. Přítomné přivítal místopředseda Ing. P. Vopelka a po úvodním projevu předal slovo předsedovi o. s. Karlu Navrátilovi.
 2. Ten přítomné stručně seznámil s výsledky činnosti o. s. Múzy dětem v roce 2011 obsaženými ve výroční zprávě:
  • Návštěvy DD + DDŠ – 23 – do budoucna větší orientace na DDŠ - jsou potřebnější a zanedbávané, využití pro získávání klientů pro ŽNN
  • PC Game – Rockstar Život nanečisto – informace o současném stavu, blíží se finále projektu
  • Spolupráce s firemními partnery ČSOB a ALBERT - konkrétní opatření pro zajištění budoucnosti Múz
  • Další opatření - rozšíření prezentace a účasti Múz na různých veřejných akcích – Code Mode, United Islands, benefice, MEDELA atp.
  • Poděkování P. Vopelkovi za pomoc v dobách svízelných
  • Aktuální stav financí – MPSV, OPLZZ 2x, ČSOB a ALBERT, dary
  • Návrh na změnu stanov – důvod, rozšíření činnosti na obecněji definovanou skupinu sociálně hendikepovaných dětí a mládeže
  • Výměna bank a účtů – lapsus s drobnými dárci, jak získat další?
 3. Poté předal slovo koordinátorkám konkrétních projektů zmíněných ve výroční zprávě: Marii Zicháčkové - manažerce a koordinátorce projektu ŽNN – seznámení s vývojem projektu a probíhajícími i připravovanými změnami, a Lucii Šimkové - koordinátorce projektu Korálky dětem o rozšíření a plánovaném rozvoji projektu.
 4. Místopředseda Petr Vopelka pak vyzval přítomné k hlasování o schválení výroční zprávy o. s. Múzy dětem za rok 2011 a o změně Stanov o.s. Múzy dětem. Výroční zpráva i změna Stanov byly schváleny.
 5. Na závěr proběhla diskuze a poděkování Evě Chramostvoé a všem, kteří se podílejí na chodu a činnosti o.s. Múzy dětem.
V Praze dne 17. dubna 2012
Zapsala: Lucie Šimková
 

ZakulaceníZakulacení Múzy dětem, z. s., Štefánikova 249/28, Praha 5, 150 00, IČ: 26636468, č.ú.: 250078927/0300, info@muzydetem.cz