Katalog výtvarných děl 2017

Výtěžek bude použit na financování činností spolku Múzy dětem ve prospěch dětí z dětských domovů